Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZASADY WYDAWANIA GORĄCEGO POSIŁKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WEDLÓW ? TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

 

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2022/2023

ZASADY WYDAWANIA GORĄCEGO POSIŁKU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WEDLÓW – TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

  1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania zapewnienia gorącego posiłku  uczniom, szkoła zorganizowała jadalnię, która jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników Publicznego Przedszkola w Tucznie (na podstawie Zarządzenia Burmistrza Tuczna nr 93/2022 z dnia 1 września 2022 r.)
  2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach 1035 do 1055  i  1140 do 1235 , a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody itp., obiad wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie po konsultacjach organizatora wyjazdu z dyrektorem szkoły.
  3. Zapisy na obiady odbywają się na początku roku szkolnego lub w trakcie na podstawie „Oświadczenia o chęci korzystania z posiłków” (załącznik)  złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
  4. Dzienna stawka żywieniowa w danym roku jest ustalana w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i  wprowadzana Zarządzeniem Burmistrza Tuczna.   W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających z posiłków.
  5.  Opłaty:

a) opłaty za posiłki za dany miesiąc, należy  uiszczać przelewem bankowym na wskazany przez szkołę rachunek bankowy do 10 dnia roboczego następnego miesiąca;

b) termin płatności oznacza dzień wpływu na rachunek bankowy lub do kasy;

c) za zwłokę w uiszczaniu opłat szkoła będzie naliczać odsetki karne  w wysokości ustawowej;

d) kwota wpłaty na konto musi być zgodna z kwotą wskazaną przez szkołę;

e) w przypadku nie przestrzegania terminowych wpłat, dziecko zostanie skreślone z listy osób korzystających z posiłków;

f) wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:

                     94 8960 0003 2600 1889 2000 0010

……………………………………………………………………………………………………………………………………

g) w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę,  miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

h). nienaliczanie opłaty za posiłki jest  możliwe tylko w sytuacji wcześniejszego zgłoszenia( tj.  nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłków do godz. 14.00   ) nieobecności ucznia pracownikowi, telefon 579470635;

i) zwrot nadpłaty za posiłki jest możliwy na podstawie złożonego wniosku z numerem konta bankowego rodziców/ prawnych opiekunów wraz z uzasadnieniem.  

 

  1. Zasady zachowania w jadalni:

 

Uczniowie powinni:

a) stosować się do poleceń pracowników szkoły wydawających posiłki,

b) spokojnie poruszać się po jadalni (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce),

c) zachować porządek przy odbiorze posiłku oraz przy oddawaniu naczyń,

d) zachować porządek podczas spożywania posiłku ( w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić pracownikowi ),

e) zachowywać się cicho,

f) zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zasunąć krzesło),

g) po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić jadalnię,

h) szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o chęci korzystania z posiłków

 

………………………………………………………………………………………..                              …………….…………………….

Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie, nr telefonu                                                            Data

 

                   Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 93/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 1 września 2022 r. składam oświadczenie o korzystaniu z gorącego posiłku w Szkole Podstawowej  im. Wedlów – Tuczyńskich  w Tucznie, ul. Szkolna 41, 78-640 Tuczno przez moje dziecko

 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

                                                              (imię i nazwisko dziecka)

 

Pouczenie:

1. Złożenie niniejszego oświadczenia spowoduje naliczenie opłat za korzystanie z gorącego posiłku.

 

 …………………………………………………………………

Data i podpis składającego oświadczenie

 

Informacje dla rodzica:

 

1. Dzienna stawka za posiłek wynosi 7,20 zł

 

2. Opłaty za posiłki za dany miesiąc, należy  uiszczać przelewem bankowym do 10 dnia roboczego następnego miesiąca na konto bankowe podane poniżej:

                              94 8960 0003 2600 1889 2000 0010

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata

4. Nienaliczanie opłaty za posiłki jest  możliwe tylko w sytuacji wcześniejszego zgłoszenia( tj.  nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłków do godz. 1400   )nieobecności ucznia pracownikowi, telefon 579470635;

5. Zwrot nadpłaty za posiłki jest możliwy na podstawie złożonego wniosku z numerem konta bankowego rodziców/ prawnych opiekunów wraz z uzasadnieniem.

6. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie „ZASADY WYDAWANIA GORĄCEGO POSIŁKU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WEDLÓW – TUCZYŃSKICH W TUCZNIE” dostępnym na stronie szkoły https://zstuczno.edupage.org/  w zakładce „Uczniowie i rodzice”

 

 

 

 

 

Wniosek o zwrot nadpłaty za posiłki

 

……………………………………………………………………..

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

 

……………………………………………………………………..

adres, telefon

 

 

 

Proszę o zwrot  nadpłaty wynikającej z nieobecności mojego dziecka

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                       imię i nazwisko dziecka, klasa

 

w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie w dniach

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                     dzień, miesiąc, rok

 

na konto:      _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -  _ _ _ _

 UZASADNIENIE:

 

 

 

 

 

Dane do przelewu, (jeżeli inne niż w nagłówku):

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

 

……………………………………………..

                            podpis wnioskodawcy

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 01-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:11:34