Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Szkoła Podstawowa

Baza dydaktyczna i opiekuńcza
 

a) W budynku szkoły podstawowej znajduje się:

 - 12 sal lekcyjnych, z których 2 są wyposażone w sprzęt multimedialny,

- pracownia komputerowa – w 2004 r. pozyskana ze środków unijnych,

- świetlica, wyposażona w telewizor, komputer, kącik zabaw dla dzieci młodszych,

- biblioteka, doposażona w 2008 r. w małą pracownię multimedialną o wartości 17.000,00 zł,, co roku wzbogacana o nowe pozycje książkowe, - sekretariat,

- gabinet dyrektora,

- pokój nauczycielski,

- gabinet zastępcy dyrektora

- sala zabaw, zorganizowana w 2009 r. z pozyskanych funduszy z projektu „Radosna Szkoła”,

- pracownia językowa, zakupiona w 2010 r. przy 80 % dofinansowaniu z MEN,

- gabinet sensoryki, do którego wyposażenie szkoła otrzymała w ramach projektu „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne” – gabinet ten wykorzystywany jest zwłaszcza przez uczniów klasy integracyjnej,

- pomieszczenia socjalne,

- księgowość.

- gabinet logopedy – od 2007 r., w którym prowadzi zajęcia z uczniami jeden z nauczycieli szkoły, który uzupełnił swoje kwalifikacje w tym zakresie,

- pracownia artystyczna – od 2006 r., w której odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci  i młodzieży rozwijające ich talent artystyczny,

- biblioteka, doposażona w 2008 r. w małą pracownię multimedialną, co roku wzbogacana o nowe pozycje książkowe,

- pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi.

natomiast w budynku gimnazjum znajduje się:

 - 8 sal lekcyjnych, z których 5 wyposażonych jest w sprzęt multimedialny,

- pracownia komputerowa z 10 stanowiskami komputerowymi i sprzętem multimedialnym, pozyskane z projektu w 2006 r.,

- gabinet pedagoga,

- pokój nauczycielski,

- świetlica pełniąca również od 2010r. funkcję punktu wydawania żywności,

- pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi.

b) Między budynkami znajduje się nowoczesna hala sportowo widowiskowa, oddana do użytku w 2008r. i połączona łącznikiem z budynkiem szkoły podstawowej. Wyposażona jest w boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, posiada pełen węzeł sanitarny.

c) Przy szkole znajduje się również kompleks boisk sportowych „ Orlik 2012”.

d) Uczniowie  posiadają osobiste szafki ubraniowe

e)  Szkoła posiadana, zakupiony w 2009 r. skuter, dzięki któremu młodzież może trenować  i zdawać egzaminy na kartę motorowerową.

f) Na wyposażeniu szkoły jest również 12 rowerów  i kasków, które zostały pozyskane w ramach projektu „ Szkoła równych szans” i są alternatywą dla dzieci dojeżdżających podczas organizowanych wycieczek rowerowych.

e)  W 2010 r. przy szkole powstał plac zabaw, na który środki w całości zostały pozyskane od sponsorów oraz podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego wspólnie z rodzicami i uczniami.

f)  Na wyposażeniu szkoły jest również 12 rowerów  i kasków, które zostały pozyskane w ramach projektu „ Szkoła równych szans” i są alternatywą dla dzieci dojeżdżających podczas organizowanych wycieczek rowerowych.

g)  Do urozmaicenia zajęć lekcyjnych wykorzystywane są tablice multimedialne, pozyskane z projektów zewnętrznych.

h)  Wśród sprzętu szkolnego na uwagę zasługują modele do nauki udzielania pierwszej pomocy, wykorzystywane przez nauczycieli, wychowawców i wypożyczane osobom z zewnątrz.

i)  Nagłośnienie, które posiada szkoła służy nie tylko do obsługi wewnętrznych imprez, ale też wypożyczane jest na koncerty lub prelekcje zaprzyjaźnionym instytucjom.
 

Zajęcia pozalekcyjne – m.in.:  wyrównawcze z różnych przedmiotów, SKS, koło przyrodnicze, przygotowanie do sprawdzianu klas 6,  terapeutyczne, koło wokalno-teatralne, koło fotograficzne,  Klub bezpieczeństwa, Klub Bezpiecznego Puchatka, schola, gry i zabawy świetlicowe,  gry i zabawy planszowe, czytamy razem-świetlica, klub książki , zrób to sam-świetlica, Gazetka szkolna.

        

    Osiągnięcia – przykłady: prace naszych uczniów brały udział w wernisażu                           

z  konkursu  plastycznym „Smoki są wśród nas”, 5 miejsce i  19 lokata w kraju w Wojewódzkim Konkursie „Matematyka bez Granic”,  WYRÓŻNIENIE w Powiatowym  Konkursie Recytatorskim „Wiosną pięknieje Świat”.

          -   sportowe :  2011-12

I I m. W Rejonowych Drużynowych Zawodach Strzeleckich z KBKS - Człopa  
  I m. W Rejonowych Indywidualnych Zawodach Strzeleckich z KBKS - Człopa  

         I m. w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju  Chłopców – Tuczno

         II m. w Regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców– Tuczno

          VI m. w Finałach Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju  Chłopców

          IV Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w Tenisie Stołowym - Człopa

          III m. w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Sztafetowych Biegach Przełajowych

 

Udział w programach, projektach : „Wespół w zespół z matematyką bez granic”,  „Szkoła z klasą 2.0”,Trzymaj Formę”, „Owoce w szkole”, „5 porcji owoców             i warzyw”, „ Szklanka mleka”, „Radosny uśmiech”, „Bezpieczna Szkoła” „Szkoła  bez przemocy”, „Mobilność i bezpieczeństwo na drodze”, Innowacyjne wsparcie dla szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – pozyskane fundusze na kwotę ponad 10000,00 zł oraz sprzęt terapeutyczny na kwotę ponad 20000,00 zł., „Indywidualizacja nauczania” „ Nie pal przy mnie-proszę”, „Kolory Świata” „Adopcja na odległość”, SKO/PKO dla dzieci, Radosna Szkoła – pozyskanie funduszy na kwotę 12000,00 zł,  Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – pozyskanie funduszy na kwotę 28000,00 zł, - Szkoła Równych Szans – Rozwój bez granic – pozyskanie funduszy na kwotę 100000,00 zł, „Junior media”.

Wycieczki np. Obóz zimowy w Czechach w Boskov, wycieczka do Schroniska dla Zwierząt koło Piły, wyjazdy do kina  do Piły , wycieczka do Cegielni, wycieczka do Warszawy, wycieczka nad morze do Pogorzelicy, wycieczka na Pływalnię do Wałcza,  wycieczka do Poznania, wycieczki piesze i rowerowe na terenie Tuczna i okolic.
 

Imprezy i akcje:  próbne ewakuacje, zbiórka makulatury, odzieży, „Dzień Gofra”, kiermasz książki, pasowanie na ucznia, „Góra Grosza”, „Sprzątanie Świata”, Dzień Papieski, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Chłopaka, Pasowanie na Czytelnika, Święto Niepodległości, Dzień Kultury Angielskiej, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Poczta Walentynowa, Dzień Kobiet, Święto 3 Maja, Dzień Matki i Ojca, Dzień Otwarty, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Dziecka.

Współpraca z: Nadleśnictwem, Burmistrzem, Radą Miejską, Policją, Sądem, Miejsko-gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałczu, Strażą Miejską, Ochotniczą Strażą Pożarną, Fabryka Czekolady TCM w Tucznie, PZU z/s Wałcz, Koła Łowieckie, Biblioteka Miejska,  Gminny Ośrodek Kultury, organizatorami festiwali np. MISIETUPODOBA, powiatem i starostwem, sołtysami i opiekunami świetlic w Tucznie i na wsiach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Wałczu, Ochotniczą Strażą Pożarną, proboszczem, Zakonem Elżbietanek, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt i Caritasem.

Uczniowie szkoły mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Monitoring i ogrodzenie dodatkowo chronią przed wtargnięciem na teren placówki niepożądanych osób.

Z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów wynika, że chętnie przychodzą do szkoły, czują się w niej bezpieczni, są zadowoleni z oferty zajęć pozalekcyjnych. Wzrosło zaufanie rodziców, chętniej uczestniczą w organizowanych przez szkołę imprezach oraz biorą czynny udział w ich organizacji. Wydarzenia z życia szkoły i osiągnięcia uczniów są promowane na szkolnej stronie internetowej oraz Gazetce Szkolnej – internetowej.W szkole działa punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, dzięki temu uczniowie na miejscu są diagnozowani oraz prowadzone są terapie.

Prestiż szkoły został podkreślony przez nadanie jej imienia Wedlów – Tuczyńskich oraz wręczenie sztandaru. Z inicjatywy uczniów powołano Rzecznika Praw Ucznia.Wszystkie podejmowane inicjatywy mają na celu integrację uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poprawę wizerunku szkoły w środowisku zewnętrznym. Pozyskiwanie sponsorów ma na celu wzbogacenie szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizacja ciekawych pomysłów odbywa się dzięki uczestnictwu w wielu projektach. Młodzież aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim i Klubie Bezpieczeństwa. Rodzice współpracują ze szkołą działając  w Radzie Rodziców. Dzieci chętnie włącza się w różne akcje społeczne: pomoc powodzianom, wsparcie schroniska dla zwierząt, zbiórka żywności, świąteczna paczka, WOŚP i wiele innych. Podejmowane są liczne działania ekologiczne, profilaktyczne i prozdrowotne: zbiórka makulatury, rajdy ekologiczne, dokarmianie zwierząt, zbiórka kasztanów, spotkania z lekarzem, cykliczne spotkania z policjantem, pokazy akcji ratowniczych itp. Wszystkie działania podejmowane przez nauczycieli i dyrektora zmierzają do osiągania lepszych wyników w nauce oraz na sprawdzianie i zapewnienia bezpiecznych, przyjaznych warunków nauki i rozwoju.

.Baza dydaktyczna i opiekuńcza


Zajęcia pozalekcyjne - wyrównawcze z różnych przedmiotów, SKS, koło polonistyczne, koło chemiczne, koło matematyczne, przygotowanie do egzaminu  w  klasach  III,  zajęcia terapeutyczne, koło wokalno-teatralne, koło fotograficzne,  klub wolontariusza,  schola, gry i zabawy świetlicowe,  gry i zabawy planszowe, „czytamy razem” - świetlica, klub książki , „Zrób to sam” -świetlica, koło plastyczne, Gazetka szkolna ”Klawa Ława”.

           Osiągnięcia – przykłady: I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym 

           „Biopaliwa Dobre czy Złe”, Laureat VI Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,                       

            II   miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym, I i II miejsce w Powiatowym 

            Konkursie recytatorskim „ Wiersz dla Ciebie”, I miejsce w Powiatowym Turnieju 

            Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego BRD w Wałczu  zakwalifikowani do

            wojewódzkiego,-2011 r., II miejsce w Powiatowym Turnieju  Bezpieczeństwo Ruchu

            Drogowego BRD w Wałczu-2012, I m. w Turnieju Strzeleckim Drużynowym, I i II m.

            w Turnieju Strzeleckim Indywidualnym, 1 uc. laureat na Konkursie Ekologicznym 

           „Segregujesz-świat Ratujesz”, 2 ucz. zakwalifikowanych do Rejonowego Konkursu 

           Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.”

sportowe:

              2011/2012

 III m. w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Unihokeju Chłopców – Tuczno

 II m. w Regionalnej Gimnazjadzie w Unihokeju Chłopców – Wierzchowo

 I m. w Powiatowej Gimnazjadzie w Unihokeju Chłopców – Tuczno

II m. w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców– Tuczno

        III m. w Powiatowej Gimnazjadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców

        I m w Mistrzostwach LZS w biegach Przełajowych chłopców na dyst 1000 m – Szczecine

       II m Powiatowej Gimnazjadzie w Biegach Przełajowych chłopców - Chwiram

 II m Powiatowej Gimnazjadzie w LA w biegu na 2000 m chłopców - Wałcz

 III m Powiatowej Gimnazjadzie w Biegach Przełajowych dziewcząt - Chwiram

            III m. w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt

 II m. w Powiatowej Gimnazjadzie w Unihokeju Dziewcząt

2012-13

I m. w Wojewódzkiej  w Biegach na 2000 m chłopców – Białogard

I m w Poznańskich Biegach Ulicznych „ W drodze do maratonu” na dyst. 2000 m chłopców – Poznań

V  m w Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w biegu na 2000 m chłopców - Poznań

II m Powiatowej Gimnazjadzie w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców

II m. w Powiatowej Gimnazjadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców

II m. w Powiatowej Gimnazjadzie w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

            II m w  Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w Tenisie Stołowym Chłopców


Udział w programach, projektach:  „Biopaliwa dobre i złe”, Szkoła z klasą 2.0”,Trzymaj Formę”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, NOE I i II „Kolory Świata” „Adopcja na odległość”, „Szkoła  bez przemocy”, „Wespół w zespół z matematyką bez granic”, „Junior media”, Internetowe Centra Informacji Multimedialnej                        w bibliotekach  szkolnych i pedagogicznych - wyposażenie szkolnej biblioteki  w pracownię o wartości 17.000,00 zł, Szkoła Równych Szans – Rozwój bez granic – pozyskanie funduszy na kwotę 100000,00 zł, Przyjazna szkoła – Mówisz i masz  - pozyskanie funduszy na kwotę ok. 10000,00 zł oraz sprzęt na ok. 20000,00 zł,Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości – Będę świadkiem w sądzie,Jestem więc zmieniam – projekt stowarzyszenia Polites,

Wycieczki np. Obóz zimowy w Czechach w Boskov, wycieczka do Schroniska dla Zwierząt koło Piły, wyjazdy do kina  do Piły , wycieczka do Cegielni, wycieczka do Warszawy, wycieczka nad morze do Pogorzelicy, wycieczka na Pływalnię do Wałcza,  wycieczka do Poznania, wycieczki piesze i rowerowe na terenie Tuczna i okolic. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Giełda Szkół.

Imprezy i akcje: „Dzień Ziemi” próbna ewakuacja, „Kotowanie”,  „Sprzątanie Świata” Dzień Papieski, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Chłopaka, Pasowanie na Czytelnika, Święto Niepodległości, Dzień Kultury Angielskiej, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Poczta Walentynowa, Dzień Kobiet, Święto 3 Maja, Dzień Matki i Ojca, Dzień otwarty, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Dziecka, „Jedz smacznie i zdrowo”.

W szkole działa Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia.

Promocja szkoły:

     a) Strona internetowa szkoły : zstuczno.edupage.org

     b)  Kronika szkoły.

Współpraca z: Nadleśnictwem, Burmistrzem, Radą Miejską, Policją, Sądem, Miejsko-gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałczu, Strażą Miejską, Ochotniczą Strażą Pożarną, Fabryką Czekolady TCM w Tucznie, PZU z/s Wałcz, Koła Łowieckie, Biblioteką Miejska,  Gminny Ośrodek Kultury, organizatorami festiwali np. MISIETUPODOBA, powiatem i starostwem, sołtysami i opiekunami świetlic w Tucznie i na wsiach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Wałczu, Ochotniczą Strażą Pożarną, proboszczem, Zakonem Elżbietanek, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt i Caritasem.Uczniowie planując projekty gimnazjalne współpracowali z Przedszkolem Publicznym  w Tucznie, organizując dla dzieci ciekawe zajęcia ogólnorozwojowe oraz ognisko  i wycieczkę. Zaangażowanie szkoły i dzieci w sprawy publiczne dało wyraz w stworzeniu Klubu Wolontariusza, w którym dzieci pomagają np. w roznoszeniu obiadów ludziom starszym czy  w dostarczaniu wypożyczonych książek.

Uczniowie gimnazjum mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz porannych, organizowanych o godz. 7.10 (przeznaczone dla uczniów dojeżdżających, ale korzystają z tej oferty również miejscowi). Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Monitoring i ogrodzenie dodatkowo chronią przed wtargnięciem na teren placówki niepożądanych osób.

Z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów wynika, że chętnie przychodzą do szkoły, czują się w niej bezpieczni, są zadowoleni z oferty zajęć pozalekcyjnych. Wzrosło zaufanie rodziców, chętniej uczestniczą w organizowanych przez szkołę imprezach oraz biorą czynny udział w ich organizacji.  Prestiż szkoły został podkreślony przez nadanie jej imienia Wedlów – Tuczyńskich oraz wręczenie sztandaru. Wszystkie podejmowane inicjatywy mają na celu integrację uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poprawę wizerunku szkoły w środowisku zewnętrznym. Pozyskiwanie sponsorów ma na celu wzbogacenie szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizacja ciekawych pomysłów odbywa się dzięki uczestnictwu w wielu projektach. Młodzież aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim i Klubie Wolontariusza, powołano Rzecznika Praw Ucznia. Chętnie włącza się w różne akcje społeczne np.: pomoc powodzianom, wsparcie schroniska dla zwierząt, zbiórka żywności, świąteczna paczka, WOŚP i wiele innych. Podejmowane są liczne działania ekologiczne, profilaktyczne i prozdrowotne: zbiórka makulatury, rajdy ekologiczne, dokarmianie zwierząt, zbiórka kasztanów, spotkania z lekarzem, cykliczne spotkania z policjantem, pokazy akcji ratowniczych itp. Wszystkie działania podejmowane przez nauczycieli i dyrektora zmierzają do osiągania lepszych wyników w nauce oraz na egzaminie zewnętrznym ale przede wszystkim służą przygotowaniu młodzieży do podejmowania właściwych decyzji i rozwijania ich osobowości oraz kształtowania światopoglądu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 02-10-2013 12:36:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 02-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 03-12-2018 08:46:52